خدمات فنی و مهندسی

  • طراحی و تامین خط تولید و نصب و راه اندازی آن

یکی از عناصر اساسی که کل اقتصاد هر کشور پیشرفته و در حال توسعه را به حرکت در می آورد صنعت تولید است. تمام کشورهای توسعه یافته که اکثراً صنعتی ، پیشرفته و اقتصادی قوی محسوب می شوند ، کشورهایی هستند که پایه های محکمی در بخش تولید دارند.

بدون شک صنعت تولید، صنعتی گسترده و همه جانبه است و شرکت رایا ماشین در زمینه طراحی ، ساخت، راه اندازی و آموزش پرسنل تولید در خدمت کارآفرینان و صنعتگران عزیز می باشد تا تجربیات و دانش خود را در اختیار آنها قرار دهد تا بر اساس طراحی خط تولید انعطاف پذیر Flexible manufacturing system بیشترین بازدهی و بهره وری را داشته باشند.