خدمات فنی و مهندسی

بسیاری از سازمان ها  به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالا و در نتیجه افزایش سود حاصل از آن، امکان فروش گسترده‌تر کالا و خدمات، ارتقاء دانش و فناوری به سبب تعامل با سایر واحد‌های ارائه دهنده خدمات، کسب شهرت جهانی و ورود تکنولوژی‌های جدید به سازمان شان  از خدمات فنی و مهندسی شرکت رایا ماشین قائم استفاده می کنند. خدمات فنی مهندسی این شرکت شامل چهار بخش بوده که عبارت است:

  • طراحی و تامین خط تولید و نصب و راه اندازی آن
  • بهینه سازی خطوط تولید
  • اتوماسیون و رباتیک خطوط تولید
  • خدمات نگهداری و تعمیر ماشین آلات