خدمات فنی CNC

محصولات قابل عرضه رایا ماشین قائم

  • ماشین مخصوص برای تولید یا انجام فرآیند خاص ماشینکاری محصولات

پیشرفت از طریق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی با رایا

(رایا به معنی فکر و اندیشه است)