محصولات قابل عرضه رایا ماشین قائم

  • برای تولید  و ماشینکاری محصولات با تیراژ بالا که قابلیت تکرارپذیری را  داشته باشد از فیکسچر استفاده می شود که وظیفه آن گرفتن قطعه کار و موقیعت دهی آن است تا عملیات مورد نظر با سهولت و دقت تعریف شده انجام شود. براساس نوع عملیات و فرآیند تعریف شده برای تولید محصول، متخصصان رایا ماشین قائم، فیکسچر مربوطه را طراحی، ساخت و تحویل دهی می کند.

پیشرفت از طریق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی با رایا

(رایا به معنی فکر و اندیشه است)