هونینگ (Honing)-ربات صنعتی (industrial robot)-خدمات فنیCNC-مکانیزه نمودن خطوط تولیدی

محصولات قابل عرضه رایا ماشین قائم

  • دستگاه تراش CNC بصورت تک اسپیندل یا دو اسپندل و یا تک تارت یا دو تارت

پیشرفت از طریق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی با رایا

(رایا به معنی فکر و اندیشه است)