هونینگ (Honing)-ربات صنعتی (industrial robot)-خدمات فنیCNC-مکانیزه نمودن خطوط تولیدی

محصولات قابل عرضه رایا ماشین قائم

  • در هنگام تولید محصولات و یا قطعات نیاز به تجهیزات جانبی جهت  نصب در ماشین آلات داشته که منظور قرارگیری درست و یا سهولت انجام فرآیند مربوطه  بکار برده می شود. شرکت رایا ماشین قائم برای دستگاههای CNC  قادر است تجهیزات چانبی شامل میزهای گردان Rotary table ، ابزار زنده  Live tool و یا سایر تجهیزات را از سازندگان معتبر  تهیه و در اختیار مشتریان قرار دهد.

پیشرفت از طریق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی با رایا

(رایا به معنی فکر و اندیشه است)