هونینگ (Honing)-ربات صنعتی (industrial robot)-خدمات فنیCNC-مکانیزه نمودن خطوط تولیدی

محصولات قابل عرضه رایا ماشین قائم

  • شرکت رایا ماشین قائم با داشتن متخصصین ماهر و آموزش دیده خود در شرکتهای ابزارسازی اروپا مانند شرکت  Guhring Ltd  یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده فرز ، مته ، قلاویز درآلمان، شرکت Horn Cutting Tools Ltd تولید کننده ابزارهای شیار زنی ،  شرکت Wohlhaupter GmbH  تولید کننده ابزارگیر و ابزار های دستگاههای CNC و همچنین در شرکت های ابزار سازی کره ای و تایوانی  قادر است ابزارهای برشی متناسب با فرآیند تعریف شده ماشینکاری از شرکتهای معتبر تهیه و تامین نماید.

پیشرفت از طریق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی با رایا

(رایا به معنی فکر و اندیشه است)