فرز CNC رایا ماشین قائم 2021

محصولات قابل عرضه رایا ماشین قائم

  • دستگاه فرز CNC یا ماشین سنتر VMC یا HMC دارای میزهای گردان یا دو میز کار به همراه محور چهارم با Rotary table

پیشرفت از طریق تکنولوژی و انتقال تکنولوژی با رایا

(رایا به معنی فکر و اندیشه است)